Aktuelt Minimer
Havari

Norsk Kranpartner har de siste to år blitt benyttet på mange kranhavarier som "ekspertfirma" for at bedriften skal komme ut av en svært vanskelig situasjon. Havariene har vært av svært alvorlig karakter og det har vært behov for å finne kloke, smarte og raske løsninger slik at bedriftene blir minst mulig skadelidende.
Det har blitt foretatt en Spesialkontroll med tiltakspakke, risikovurdering og klar målsetting rundt temaet Bruksgodkjenning.
Har din bedrift hatt nestenulykke, små eller store havarier, så er Norsk Kranpartner en uhildet part det kan vise seg svært fornuftig å bruke.
 

| | Tips en venn: Epost