Aktuelt Minimer
Ny kaikran til Elkem Salten

Norsk Kranpartner har vært brukt som rådgivende ingeniør for Elkem Salten knyttet til anskaffelse av ny kaikran. Den nye kranen skal erstatte to gamle kraner fra slutten av 60 årene. Kranen skal primært håndtere kvarts som kommer med båt inn til fabrikken og er derfor en grabbkran som har rimelig tung drift når den er i funksjon.

Arbeidet har bestått av utarbeidelse av dokument for forespørsel, teknisk behandling av innkomne tilbud, innhente manglende data og informasjon samt evaluere tilbud. Videre har Norsk Kranpartner blitt brukt til FAT test. Kranen ble levert i slutten av 2018 til Elkem Salten.

 

 

| | Tips en venn: Epost