Aktuelt Minimer
Maskinforskriften og tandemkjøring

Med den nye Maskinforskriften best.nr. 522, som ble innført 29.12.09, ble det innført ett
skjerpet krav til leverandørene om å utføre en risikoanalyse før man starter på design av
en maskin. Dette for å unngå farer for liv og helse for arbeidstagerne. Hvis risikoanalysen
kommer frem til at det er risiko forbundet med samløft med kraner, skal det innføres
systemer for å redusere denne faren. Med tanke på de ulykkene og nestenulykkene som
har vært med samløft med kraner, vil det være merkelig hvis en leverandør kommer
frem til at kranene kan leveres uten ett felles styrings- og overvåkningssystem. I februar
2011 ble NS-EN 15011 innført. Dette vil bli den enerådende standarden for traverskraner
i Europa. Denne standarden er utarbeidet for å tilfredsstille kravene til vern av liv og
helse i Maskinforskriften, og omhandler tandemoperasjoner med kraner. Denne krever
at kraner som skal brukes til samløft, skal ha en felles styringsenhet, som regel en
radiostyring, og kommunikasjon med hverandre som gjør at begge kranene stopper hvis
en farlig hendelse skulle oppstå med en av dem.

Ved en leveranse av to kraner for tandemoperasjoner, krever Maskinforskriften at det
utarbeides tre samsvarserklæringer. En for hver av kranene når de opererer alene, og
en for begge kranene når de styres av den felles radiostyringen. Begge kranene er da
styrings- og sikkerhetsmessig sammenkobles, og anses som en maskin, og må ha en
egen samsvarserklæring.

Det er ingen tvil om at både leverandører og kraneiere må ta kravene i Maskinforskriften
og den nye standarden på alvor, for tandemoperasjoner med kraner er uten tvil risikable
løfteoperasjoner.

Lars Røise, Teknisk leder, lars@kranpartner.no

| | Tips en venn: Epost