Aktuelt Minimer
Frakt av flytende metall

I 2008 kom det en ny standard, NS-EN ISO 13849-1 Maskinsikkerhet –
Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemet. Denne erstatter NS-EN 954, en standard som
var lite benyttet av kranleverandører, til tross for at den gjaldt for alle typer maskiner
derunder også kraner. Det som nå er nytt, er innføring av ny maskinforskrift samt nye
harmoniserte standarder. En av disse er NS-EN 14492-2 Kraner – Vinsjer og taljer.
Denne henviser direkte til NS-EN ISO 13849-1. Det samme gjør også den kommende
NS-EN 15011 Kraner – Travers- og bukkraner. Det er derfor liten tvil om at dette er en
standard som kranleverandørene må forholde seg til.

I praksis betyr dette at det innføres ett to nye begreper for kraner. En kranleverandør må
levere kranene med ett visst sikkerhetskategori-nivå, B, 1, 2, 3 eller 4 og ett perfomance
level nivå PL a, b, c, d eller e.

PL-nivå og sikkerhetskategori bestemmes av en risikovurdering. Metodikken er
angitt i standarden. Valgt PL-nivå bestemmer levetiden og dermed driftssikkerheten
på komponentene, mens sikkerhetskategorien bestemmer utformingen av
sikkerhetssystemet på kranen. Det som er ett ufravikelig krav i NS-EN ISO 14492-2, er
at kraner som frakter flytende metall, skal leveres i sikkerhetskategori 3.

Sikkerhetskategori 3 betyr en meget høy sikkerhet for liv og helse på kranen. Alle
sikkerhetskomponenter, som for eksempel endebrytere for kran, katt og heis,
overlastbrytere og nødstopp brytere skal leveres i dobbelt utførelse, slik at hvis en
svikter, tar en annen over. I tillegg skal systemet detektere feil ved komponentene ved
visse tidsintervaller.

Dette har selvfølgelig prismessige følger, men må følges av alle kranleverandører som
ønsker å følge Maskinforskriften og dermed lovens krav.

Lars Røise, Teknisk leder, lars@kranpartner.no

| | Tips en venn: Epost