Aktuelt Minimer
SWP Tilstandskontroll

SWP Tilstandskontroll er noe Norsk Kranpartner utfører på kraner som er 20 år eller eldre.

Iht. standarden ISO 12482-1 skal alle eldre kraner som ikke er utstyrt med levetidsregistrator gjennomføre en 20 års kontroll.

Det Norsk Kranpartner tilbyr, og som er i samsvar både med Forskrift om «Bruk av arbeidsutstyr» best. Nr. 555 og standarden ISO 12482-1, beskriver hvilke tiltak som må iverksettes for å oppnå sikker arbeidsperiode (SWP= Safe Working Period) på løfteinnretninger.

Iht. ISO standardens spesifikasjon under punkt 4 vil følgende hovedområder bli særlig belyst:

  • Lastbærende stålstruktur
  • Mekaniske systemer, (motor, koblinger, brems, gear, hjul, skiver, trommel osv.)
  • Elektro system (El.tavler, regulering, betjening, strømtilførsel)
  • Sikkerhetssystemer

 

Dersom kraneier ikke har fortatt Generaloverhaling eller andre helt spesielle tiltak på løfteinnretningen skal en spesialvurdering lik SWP Tilstandskontroll ikke senere enn 20 år etter at kranen ble produsert gjennomføres. (Pkt. 6.2 i ISO 12482-1)

 

Rapport SWP Tilstandskontroll

Iht. standarden ISO 12482-1 krav skal det utarbeides en rapport av en kompetent ingeniør som skal beskrive følgende tiltak for kranen:

a) Navn og kvalifikasjon på personene som deltar i vurderingen
b) Identifikasjon for kriterier brukt under vurderingen
c) Resultat av tilstandskontroll
d) Krav til nødvendige tiltak som må iverksettes før videre bruk av løfteinnretningen
e) Krav til nødvendige tiltak som må gjennomføres innen en gitt tid
f) Kriterier for neste tilsvarende SWP Tilstandskontroll 

Kontaktperson: Bård Hopen

| | Tips en venn: Epost