Aktuelt Minimer
20 års kontroll på Sira Kvina

Norsk Kranpartner har gjennomført en SWP Tilstandskontroll på en 225/30-5 tonn Maskinsalkran på Solhom Kraftverk for Sira Kvina.

Iht. standarden ISO 12482-1 skal alle eldre kraner som ikke er utstyrt med levetidsregistrator gjennomføre en 20 års kontroll.

Det Norsk Kranpartner tilbyr, og som er i samsvar både med Forskrift om «Bruk av arbeidsutstyr» best. Nr. 555 og standarden ISO 12482-1, beskriver hvilke tiltak som må iverksettes for å oppnå sikker arbeidsperiode (SWP= Safe Working Period) på løfteinnretninger.

Iht. ISO standardens spesifikasjon under punkt 4 vil følgende hovedområder bli særlig belyst:

  • Lastbærende stålstruktur
  • Mekaniske systemer, (motor, koblinger, brems, gear, hjul,
    skiver, trommel osv.)
  • Elektro system (El.tavler, regulering, betjening, strømtilførsel)
  • Sikkerhetssystemer
     

På denne kranen har det i ettertid blitt foretatt en oppgradering av el.skjemaer slik at de er helt komplette og i samsvar slik at kart og terreng stemmer.

I tillegg har det blitt utarbeidet en helt ny digital Instruksjonsbok for kranen.

Iht. standarden ISO 12482-1 krav skal det utarbeides en rapport av en kompetent ingeniør som skal beskrive følgende tiltak for kranen:

a) Navn og kvalifikasjon på personene som deltar i vurderingen
b) Identifikasjon for kriterier brukt under vurderingen
c) Resultat av tilstandskontroll
d) Krav til nødvendige tiltak som må iverksettes før videre bruk av løfteinnretningen
e) Krav til nødvendige tiltak som må gjennomføres innen en gitt tid
f) Kriterier for neste tilsvarende SWP Tilstandskontroll 

Kontaktperson: Faglig leder Bård Hopen

| | Tips en venn: Epost