Aktuelt Minimer
Kan jeg godkjenne en kran som mangler instruksjonsbok?

Alle kraner er i brukerforskriftene underlagt krav om periodisk kontroll utført av Sakkyndig Virksomhet.

Som en del av denne kontrollen skal kontrollør undersøke kranens dokumentasjon. Dersom instruksjonsboken mangler helt eller har store mangler i forhold til forskriftenes krav om innhold i instruksjonsbok kan dette resultere i at bruksgodkjenning etter kontrollen ikke gis. Alternativt blir eier gitt en tidsfrist på ett år å oppdatere / fremskaffe ny instruksjonsbok.

Norsk Kranpartner konstaterer at mange Sakkyndig Virksomheter vegrer seg med å ta opp temaet rundt manglende instruksjonsbok. Dette skyldes i hovedsak at man ikke vet hvordan det er mulig å få løst temaet instruksjonsbok. Det er mest nærliggende å henvende seg til aktuelle kranleverandør og be om utarbeidelse av ny instruksjonsbok og betale for denne tjenesten.

Der hvor det ikke fører frem, står Norsk Kranpartner parat til å utarbeide en instruksjonsbok for kraneier. Norsk Kranpartner har utviklet et digitalt system som har en stor base av mange fabrikat. Vi står parat og kan avhjelpe ditt behov.

 

| | Tips en venn: Epost