Aktuelt Minimer
Hydro Aluminium Høyanger

Norsk Kranpartner har nylig gjennomført en DWP Spesialkontroll på 5 større kraner på Hydro Aluminium Høyanger. Dette er alle kraner som er over 20 år gamle og ISO 12482 legges til grunn for det arbeid som utføres. Inn under selve analysen ligger også en fullstendig Levetidsvurdering med stadfestelse av eventuell restlevetid.

Norsk Kranpartner har i 2015 utført mange slike DWP Spesialkontroller på prosesskraner og produksjonskraner i Norge som anses som svært viktig for kraneierne.

 

| | Tips en venn: Epost