Enter Title Minimer

Beregninger

Norsk Kranpartner kan utføre alle beregninger på stålkonstruksjoner og maskinerier knyttet opp til materialhåndteringsprodukter. Vi legger relevante standarder til grunn. Norsk Kranpartner har god kunnskap om gamle standarder, relativt nye standarder og de standarder som er i ferd med å bli introdusert i Norge.

Dokumentasjonen fra Norsk Kranpartner er klar og entydig.

Knyttet opp mot beregningene, vil det være hensiktsmessig å foreta så vel tykkelsesmåling, korrosjonsvurdering og sveisekontroll på gammelt utstyr.

Maskinforskriften best.nr. 522 og Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. nr. 1357 krever at det foreligger beregning og dokumentasjon til alt arbeidsutstyr, det gjelder både løfteinnretningene, løfteredskapene men også kranbanene og opphengspunktene. På gammelt utstyr kan Norsk Kranpartner på en enkel måte sørge for at forskriftenes minimumskrav til beregninger er tilfredsstilt. Beregninger kan ofte knyttes opp mot tegninger av aktuelle objekt.

Mye gammelt løfteutstyr mangler dokumentasjon. Norsk Kranpartner er spesialist på å foreta det som er nødvendig av beregning slik at aktuelt utstyr får godkjent dokumentasjon.

For norsk industri har det vært en rekke oppgaver med å øke kapasiteten på gamle kraner.  Norsk Kranpartner foretar studier og beregninger for å fastsette om dette lar seg gjøre.

På en rekke kraftverk i Norge veier den tyngste lasten, rotor i generator, mer enn hva kranen er bygget for å løfte. Norsk Kranpartner foretar beregninger av eksisterende kran, spesifiserer aktuelle forsterkninger, gjennomfører en DWP Spesialkontroll og til slutt sertifiserer kranen som en oppgradert kran.