Enter Title Minimer

Forprosjektering

I etterkant av studie kan forprosjekt være meget aktuelt. Herunder hører ofte beregninger, lay-out tegninger, arrangementstegninger, kostnadsoverslag, montasjetid og igangkjøringstid.

Som forprosjekt kan også en tilstandskontroll på en innretning med det for øye å fastsette hva som må fornyes, foreta nødvendige beregninger, lage spesifikasjoner og underlag for forespørsler, evaluering, prosjektledelse og godkjennelse av levert utstyr.

Forprosjektering er mye brukt for å sikre seg et produkt som kjøper skal føle seg fornøyd med, samt at det er nyttig underlag ved en beslutningsfase for ethvert styre.

Ofte kan forespørsler utarbeidet av utrenede personer inneholde mangler som i ettertid viser seg å være svært uheldig og meget kostbart for kjøper. Et komplett forprosjekt med forespørselsunderlag er tidsbesparende i bestillingsøyeblikket. Ofte kan forhandlinger om leveranser sluttføres kun i påvente av styrets godkjennelse. En intensjonsavtale gir ofte store tidsbesparelser og sikrer en riktig leveranse i en ellers hektisk prosjekteringsfase.