Instruksjonsbok Minimer

Instruksjonsbok

Mange kraneiere opplever at når Sakkyndig Virksomhet har utført Periodisk Kontroll på en løfteinnretning iht. krav i «Brukerforskriften» får eier en anmerkning om at Instruksjonsbok mangler eller at Instruksjonsboken har store mangler.
Instruksjonsboken skal gi klare og entydige opplysninger til kranfører/operatør, vedlikeholdspersonell samt kontrollører som utfører sakkyndig periodisk kontroll.
Norsk Kranpartner kan påta seg oppgaven med å lage Instruksjonsbok på din kran.
Mangelen av Instruksjonsbok, som er anmerket på kontrollkortet, kan enkelt fjernes ved oppbygging av ny Instruksjonsbok og du får bruksgodkjenning på løfteinnretningen.

Dersom Instruksjonsbok mangler og det er anmerket på kontrollkort utstedt av Sakkyndig Virksomhet, vil dette få konsekvenser i ettertid om en arbeidsulykke skjer med din løfteinnretning,
Norsk Kranpartner bygger opp Instruksjonsbøkene i samsvar med forskriftenes krav.
Instruksjonsbøkene er i digitalt format.
Har du behov for Instruksjonsbok, ikke vent, men ring Norsk Kranpartner.