Enter Title Minimer

Sakkyndig Virksomhet

Norsk Kranpartner as er godkjent som Sakkyndig Virksomhet på løfteinnretninger innenfor nivå S1 (førstegangs sertifisering) med godkjenningsområdet G3, G4, G7, G10, og R av Norsk Sertifisering AS.

Norsk Kranpartner bruker sin sakkyndige kompetanse mest som engineeringspartner mot andre sakkyndige virksomheter. Herunder forståelse og tolkning av aktuelle kranstander, beregninger, tegninger samt dokumentasjon.

I egen regi har Norsk Kranpartner spesialisert sin Sakkyndig Virksomhet på løfteinnretninger myntet på kraftverk og alt som berøres av en revisjonsstans med tilhørende prosedyrer og nødvendige rutiner.

Likeledes benyttes Norsk Kranpartner i stor grad på portalsvingkraner, containerkraner, prosesskraner, produksjonskraner og kraner mot ferro- og aluminiumsindustrien.

Dersom du er kunde av Norsk Kranpartner kan du benytte vår database Sciigo som ligger på Internett. For å kunne se, lese eller behandle data må du være tildelt et brukernavn og passord.