Enter Title Minimer

Studier

Studier er ofte knyttet til en bestemt funksjon av materialflyt hvor øvrig produksjon er manuell, helt eller delvis automatisert eller skal automatiseres. Studie skal både kartlegge muligheten for bedre materialflyt og redusere syklustiden samt gi de økonomiske besparelsene bedriften kan oppnå. Studie kan være hva som helst, men det ligger enten en produksjonsforbedring eller bedring av en kapasitetsutnyttelse bak en studie.

Det kan også være nye produksjonslokaler hvor forflytning av store masser er en hoveddel av produksjonsvirksomheten. Herunder er logistikk på de ulike massene, vurdering av løfteinnretninger benyttet til masseforflytningene, fastsettelse av kran- og maskingrupper samt anbefalte hastigheter og kapasiteter.
Likeledes hører kriterier og valg av komponenter, sensorer, operatørfunksjon og lignende til studie. Vanligvis vil en studie legges fram for bedriftens ledelse, prosjektgruppe eller styre. Studie brukes mer og mer på prosjekter før beslutning om gjennomføring blir fattet.