Referanser Minimer

Kværner Verdal

Kværner Verdal har en bukkran med sporvidde på 80 meter. Det gamle skjevkjøringsarrangementet forårsaket at kranen gikk så skjevt at viktig del av stålstruktur ble ødelagt.

Norsk Kranpartner fikk i oppgave å finne en trygg løsning på skjevkjøringsproblematikken. Man utviklet et posisjoneringssystem som både er redundant, foretar nøyaktig oppmåling av kranens posisjon samt foretar styring og korrigering av kranen under drift. På den måten unngår man alle problemer som kan knyttes til mulig skjevkjøring.

Etter utvikling av posisjoneringssystemet har Norsk Kranpartner prosjektert, levert, montert og igangkjørt systemet på Goliath kranen


Klemetsrud Forbrenningsanlegg

Norsk Kranpartner har blitt brukt til å vurdere økning av kapasitet på Klemetsrud Forbrenningsanlegg sine produksjonskraner.

Oppgaven for kranene er å ta unna innkommet masse, omfordele den i siloen, lufte massen samt mate forbrenningsovnene.

Studiet har som mål å gi ledelsen en klar oppfatning om hva som kan gjøres for å oppnå tilfredsstillende krankapasitet i forhold til all forbrenningsmasse som kommer inn, og den håndtering massene må ha.

Studiet har resultert i konkrete tiltak.

 


Celsa Armeringsstål

Norsk Kranpartner har blitt brukt til å vurdere økning av kapasitet på en av Celsa Armeringsstål sine produksjonskraner.

Studiet har omfattet konsekvenser for så vel heismaskinerier og kjøremaskinerier, elektrisk utstyr og ikke minst stålstruktur om hva som må endres og oppgraderes for å tilfredsstille dagens forskrifter.

Studiet har som mål å gi ledelsen en klar oppfatning om hva som er realistisk og mulig å gjennomføre, slik at de riktige beslutninger kan fattes.


 

Miros

Miros er en verdensledende produsent av sensorsystem for overvåkning av strømforhold og posisjonering av store skip og offshoreinstallasjoner.

Sensorene skal til enhver tid være langt under offshoreinstallasjonen for å oppnå sikre verdier. Sensorsystemet må bringes trygt til overflaten for regelmessig vedlikehold.

Norsk Kranpartner har blitt brukt til ett studie for å lage et helhetlig system for senking og heving av sensorer under offshoreinstallasjoner.

 


Flowtite

Flowtite er en verdensledende produsent av glassfiberrør
med 45 produksjonslinjer på verdensmarkedet.

Her er det rørdiameter opp til 3 meter. Vekt på rør kan bli opp til 3 tonn.

Flowtite ønsket en sikker behandling av rør med uttak ved feilproduksjon og uttak av testrør. Dagens metode utføres med manuell betjent kran. Flowtite ønsket en robot til å håndtere operasjonen helautomatisk.

Studiet ble gjort for å se om det var fysisk mulig og gjennomførbart i praksis.

 

 


Elkem Bjølvefossen

Elkem Bjølvefossen ønsket å få utført en studie om å øke løftekapasiteten på 10 tonns lossekran fra 10 tonn til 12 tonn.

Norsk Kranpartner gjennomførte studien hvor det ble laget en komplett rapport som beskriver de utførte vurderinger av kapasitet for heisemaskinerier, innhalsmakineri, svingmaskineri, stålstruktur og stablilitet for denne lastøkningen som ble foretatt. Rapporten hadde også en klar konklusjon rundt temaet.


 

Ekornes

Studie her gikk på å utarbeide en logistikk på skumplastproduksjon med automatisk lagring. Skumplasten blir produsert i en kontinuerlig masse som er 1 meter høy og 2 meter bred. Den nye våte skumplasten blir innkapslet i en plastfolie, kuttet hver 13. meter. Skumplastblokken blir sideforsjøvet inn på en heis som velger aktuell etasje. Lageret har transportbånd med herdesone og lagringssone.  Ved behov bestiller produksjon det antall skumplast-meter som er ønskelig. Egen heis koordinerer samspill mellom lagringsetasjene og produksjonslokale. All heising, transport og lagring skjer automatisk via et PLS system. DEMANOR sto som leverandør ovenfor Ekornes.


Elkem Carbon

Norsk Kranpartner fikk som studie å undersøke muligheten for å beholde en kranbro på kaien, men plassere et nytt losseapparat på kranbroen med økt lastkapasitet og økt rekkevidde på bom. Dette studie resulterte i at Elkem Carbon kunne plassere et nytt losseaparat for håndtering av kvarts, kull og flis på kranbroen. Underlaget ble benyttet av styret til å fatte endelig beslutning om kjøp av nytt losseapparat.
 


Eramet Porsgrunn

Norsk Kranpartner fikk som studie å undersøke muligheten av å beholde en kranbro på kaien, men plassere et nytt losseapparat på kranbroen med økt løftekapasitet. Dette studie resulterte i at kranbroen måtte forsterkes noe, men Eramet kunne plassere et nytt losseapparat på kranbroen. Norsk Kranpartner fikk som forprosjekt i oppgave å lage en spesifikasjon for et nytt losseapparat. E.A.Smith as sto for leveransen av det nye losseapparatet.