referanser Minimer

Nye boggier og kjøreverk for kaikran

Vårt søsterselskap DEMANOR leverer i 2019 en oppgradering av 12 T kaikran.

Oppgraderingen er hovedsakelig nyelektrifisering, herunder nye motorer, el.tavler, førerhus o.l.

En viktig del av oppgradering er å heve kranen 50 cm. Det gjøres ved at nye boggier nykonstrueres og bygges. Boggisystemet består av en overtravers og to nye boggier, med 4 kjøremaskinerier i hvert hjørne.

Kranen blir utrustet både med løpeboggier og drivboggier.


Helautomatisk kran for bioavfall

For vår søsterbedrift DEMANOR har Norsk Kranpartner hatt meget interessante oppdrag både for mek. og el.automasjonsingeniører.

Ny kran med fullautomatikk for behandling av bioavfall er levert i 2019. Bioavfall kommer inn med lastebiler, inn til mellomlagring for blanding og lemping, og til hopper/skrue for videre behandling. 

Som utgangspunkt for automatkran er benyttet krankonsept fra Demag som er modifisert. Norsk Kranpartner har hatt store og interessante oppgaver knyttet til denne modifisering av grabbkranen


Helautomatisk kran for elektrolytisk overflatebehandling 

Vårt søsterselskap DEMANOR har i 2019 levert en helautomatisk kran. Hos Demanor går denne kranen inn under Lettkransystem, men er oppgradert og tilpasset kundens behov.

Betjening av kranen skjer via HMI-skjerm. Automatsystem over elektrolytisk overflatebehandlings-anlegg. Kranens PLS og styring av automatikk er utviklet og grundig testet av Norsk Kranpartner. System for posisjonering over dyppekar utføres på en robust måte som er tilpasset det krevende miljøet.

Norsk Kranpartner har spesialkonstruert den mekaniske delen av automatkranen.


Elkem Salten

Norsk Kranpartner har utført en rekke tegninger rundt tema løfteåk til frakt av flytende metall. Her skal det alltid brukes lamellkroker som skal designes iht. aktuelle DIN norm. Lamellkrokene utstyres ofte med sliteleppe i bunn av krok.

Noen har behov for nye lamellkroker, noen for komplette år inklusive kroker.

Norsk Kranpartner gir support med produksjon av åk eller kroker når oppdragsgiver ønsker det.


Eramet Sauda

Norsk Kranpartner utfører beregninger og tegninger på mange ulike konstruksjoner. Vi kan aktuelle standarder som skal anvendes.

Ofte vil kunden ha ferdige produksjonstegninger for å kunne sette ut produksjon og montasje lokalt.

For Eramet Sauda har Norsk Kranpartner hatt en rekke beregning og tegnejobber som har hatt utgangspunkt i ulike forbedringer i produkjonsprosessen.


Nexans

Norsk Kranpartner både konstruerer og tegner løfteredskaper for helt spesielle formål. Dette løfteåk er spesialutviklet for Nexans produksjon.

Løsning ble utviklet for DEMANOR som leverte til sluttkunde Nexans.

 


La Farge

Vårt søsterfirma DEMANOR leverte tl La Farge taksteinprodusent (tidligere Zanda) 4 anlegg hvor en skinnetruck fraktet fersk takstein til herdeovn og returnerte ferdig herdede steiner til pakking og utskipning.

Skinnetrucken var helautomatisert og det var en meget kort syklustid den hadde til rådighet.

Bildet viser skinnetruck på vei inn i herdeovnen.

Prosjektet levert til vår søsterbedrift DEMANOR med sluttkunde Zanda.

 

 

 

 

 


Elkem Carbon

Norsk Kranpartner lager tegninger for både mek. og el.konstruksjon. Oppdragsgiver kan få sin egen logo på tegningene, samt arkivsystem og referansenr. Og andre særegenheter blir tatt hensyn til. I dette tilfelle vises sammenstillingstegning utført for DEMANOR på leveranse til Elkem Carbon.