Verifikasjon Minimer

Verifikasjon

Mange større bedrifter har behov for å forta ulike verifikasjoner hos sine underleverandører utført av tredje part. Også når norske bedrifter utfører produksjon hos andre norske bedrifter ønsker man å forsikre seg om at alt er iht. lover og forskrifter. Spesielt for offshoreindustrien er dette en utbredt praksis.
Norsk Kranpartner kan påta seg ulike oppdrag, da fortrinnsvis beregningskontroll, tegningskontroll mek. og el, gjennomgang av dokumentasjon/Instruksjonsbøker samt kvalitetssikre tekniske spesifikasjoner.
Alle oppdrag avsluttes med fyldige rapporter for oppdragsgiver.