Ingeniørfirma spesialisert på kraner, løfteutstyr og materialhåndtering

Vi bistår deg innenfor mekanisk, elektro og automasjon, og tilbyr blant annet beregninger, konstruksjon, DWP spesialkontroll, levetidberegning, verifikasjon og studier. Vi er sakkyndig virksomhet innenfor løfteinnretninger og besitter kranarkivet etter Drammens Jern.

Send oss en forespørsel