Elkem Salten – Levetidsberegning av kaikraner

Elkem Salten hadde 2 kaikraner, hver på 8 tonns kapasitet, som fungerte for lossing av båter med ulike råstoff. Den ene kranen var av fabrikatet Wisbech fra 1966 og den andre av fabrikat Wisbech Refsum fra 1971. Elkem Salten hadde veldig grundige data over hvor mye kranene hadde losset hvert år fra de ble levert.

Det ble foretatt en fullstendig levetidsberegning av både stålstruktur og maskinerier basert på informasjon om bruk av kranene. Resultatet i dette tilfellet var at levetiden var for lengst fullt utnyttet og at kranene ikke hadde noe restlevetid. 

Det ble samtidig med levetidsberegningen gjennomført en DWP spesialkontroll. Funn og resultat fra denne kontrollen var helt i samsvar med de utførte levetidsberegningene. 

Kranene er i dag erstattet med én ny og større kaikran.

Portalkran fra 1967 i landskap med fjord og fjell. Foto