Hydro Aluminium Sunndalsøra

– Konsulentbistand ved skifte av svingkrans

Hydro Sunndalsøra hadde tidligere gjort utskifting av svingkrans med bruk av flytekran, noe som ble relativt kostbart. Norsk Kranpartner ble bedt om å lage en prosedyre for utskifting av svingkrans uten bruk av flytekran.

Prosedyren måtte ta hensyn til følgende:

 • Beregning av vindkrefter og vindsikring
 • Beregning av jekkekrefter
 • Tegning av jekkebraketter
 • Tegning av avstivning for skaftrør
 • Avribbing i forkant av ramme
 • Tegning av sliskebrakett for demontering/montering av svingkrans
 • Beskrive oppstilling og utbalansering av kran
 • Oppjekking av overdel
 • Demontering av svingkrans
 • Inspeksjon/oppmåling av anleggsflater
 • Innsetting av ny svingkrans
 • Nedjekking av overdel
 • Tiltrekking av svingkransbolter

Etterkalkylen viser at denne arbeidsmetoden var betydelig mer kostnadseffektiv.

Prosedyre for skifting av svingkrans, fremre jekkebraketter. Foto av dokument.Prosedyre for skifting av svingkrans. Foto av dokument.