Hydro Aluminium Sunndalsøra

– Konsulentbistand ved skifte av svingkrans

Hydro Sunndalsøra hadde tidligere gjort utskifting av svingkrans med bruk av flytekran, noe som ble relativt kostbart. Norsk Kranpartner ble bedt om å lage en prosedyre for utskifting av svingkrans uten bruk av flytekran.

Prosedyren måtte ta hensyn til følgende:

 • Beregning av vindkrefter og vindsikring
 • Beregning av jekkekrefter
 • Tegning av jekkebraketter
 • Tegning av avstivning for skaftrør
 • Avribbing i forkant av ramme
 • Tegning av sliskebrakett for demontering/montering av svingkrans
 • Beskrive oppstilling og utbalansering av kran
 • Oppjekking av overdel
 • Demontering av svingkrans
 • Inspeksjon/oppmåling av anleggsflater
 • Innsetting av ny svingkrans
 • Nedjekking av overdel
 • Tiltrekking av svingkransbolter

Etterkalkylen viser at denne arbeidsmetoden var betydelig mer kostnadseffektiv.

Prosedyre for skifting av svingkrans, fremre jekkebraketter. Foto av dokument.Prosedyre for skifting av svingkrans. Foto av dokument.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.