Studie om sikkerhetsnivå på MPC- og tappehallskraner

- Alcoa Mosjøen

Med bakgrunn i et uhell med lokk på digel som frakter flytende aluminium, ønsket Alcoa Mosjøen å gjennomføre en studie med sikte på å heve sikkerhetsnivået på 4 stk MPC-kraner og 4 stk tappehallskraner.

Basert på dagens harmoniserte standarder som omhandler sikkerhetsnivåer på kraner, samt kvalitetsnivået på komponentene (PL), så har Norsk Kranpartner gjennomført både risikovurdering, GAP-analyse og beskrevet i detalj hvilke funksjoner som berøres ved en hevning av sikkerhetsnivået opp til dagens standard. 

Studiet er avsluttet med en konkret beskrivelse av tiltak.

Studie om sikkerhetsnivå. Foto av dokument.Studie om sikkerhetsnivå. Foto av dokument.