Automatisk skjevkjøringssystem på 80/80 tonn Goliath kran

- Kværner Verdal

Kværner Verdal har en 80/80 tonns bukkran med en sporvidde på 80 meter. Det har vært knyttet store utfordringer til selve skjevkjøringsproblematikken på kranen, noe som resulterte i en stor skade på kranens stålstruktur etter svikt i eksisterende skjevkjøringssystem.

Kværner Verdal hadde behov for et nytt system som sikrer at kranen ikke «sakser» og dermed får store skader igjen. 

Norsk Kranpartner utviklet et posisjoneringssystem som overvåker posisjon for hjul på begge skinneganger, og som sammenlikner disse. Signalene fra dette systemet behandles i en sikkerhets-PLS, som videre styrer pådrag til motorene slik at skjevkjøring unngås. Nøyaktigheten på systemet er meget høy, langt innenfor de opprinnelige kravene kunden stilte. Systemet er også redundant, hvilket vil si at dersom signalene fra den ene målingen blir borte, har vi fortsatt måling intakt, men får beskjed fra sikkerhets-PLS om hva som er feil, slik at dette kan rettes uten at kranens funksjon settes ut av drift. Varselet fra sikkerhets-PLS sendes automatisk til driftsansvarlig, el. vedlikehold samt Norsk Kranpartner, for øvrig etter kundes eget ønske.

Dimensjoner på portalben og boggier.jpg

Målesensorer på Goliath kran. Foto.

Målesensorer på land. Foto.