Automatisering

Automatisering er aktuelt både for gamle og nye innretninger. Ved programmering av PLS bruker vi gjerne metodene FBD, SCL eller Ladder.

Vi er spesialisert på Siemens PLS, men kan også tilfredsstille andre kundekrav.

Fjerntilkobling for overvåking/feilretting er ofte benyttet for utstyr i prosessindustri, det gir mulighet for at våre ingeniører kan være online med aktuelle utstyr i løpet av få minutter om noe skulle skje.

Automatisk posisjonering Goliath Kværner Verdal. Foto.