Studier – forundersøkelser 

Studier er ofte knyttet til en bestemt funksjon av materialflyt hvor øvrig produksjon er manuell, helt eller delvis automatisert eller skal automatiseres. Studie skal både kartlegge muligheten for bedre materialflyt og redusere syklustiden samt gi de økonomiske besparelsene bedriften kan oppnå. Studie kan være hva som helst, men det ligger enten en produksjonsforbedring eller bedring av en kapasitetsutnyttelse bak en studie.

Kanskje er spørsmålet så enkelt som om dette kan automatiseres?

Studie rundt sikkerhetsnivå på kraner og løfteutstyr er spesielt aktuelt der nye oppdaterte lovkrav kan gi utfordringer for eksisterende utstyr. Bak en slik studie ligger det en risikovurdering og en GAP analyse.

Studie om sikkerhetsnivå. Foto av dokument.

7054-002 Risk and Gap Analysis. Dokument.