Verifikasjon

Vi kan utføre verifikasjon av utførte beregninger og tegninger knyttet til konstruksjoner og verifikasjon av levetidsberegning som er utført av andre.

Norsk Kranpartner kan påta seg ulike oppdrag, da fortrinnsvis beregningskontroll, tegningskontroll mek. og el, gjennomgang av dokumentasjon/Instruksjonsbøker samt kvalitetssikre tekniske spesifikasjoner.

Verifikasjon av anodeklype for Hydro Aluminium. Dokument.