Konstruksjon og tegning

Vi utfører alle tegninger på elektrisk og mekanisk side, ved hjelp av moderne software. Norsk Kranpartner har over lang tid bygget opp en betydelig base og kan dra veksler på tidligere utførte designjobber. 

Kunden får dokumentasjon i ønsket format på både mek. og el.

Picture2.jpg

Oversiktstegning av løfteåk. Dokument.

Oversiktstegning. Dokument.