DWP Spesialkontroll – overvåking av kranens levetid

Kraner er designet for begrenset levetid, som er spesifisert i lastcykler og lastspektrum, og er ikke relatert til levetid på kalendernivå. DWP Spesialkontroll, basert på ISO 12482, er noe Norsk Kranpartner utfører på kraner der levetiden er i ferd med å brukes opp. 

DWP spesialkontroll går inn på mer detaljer og spesielt inn på kritiske komponenter på stålstruktur og heiseverk på kranen, denne skal omfatte både;

  • en teoretisk del, hvor restlevetiden på stålstruktur og heiseverk på kranen er analysert basert på faktiske registreringer
  • en praktisk del, hvor kranen er underlagt en grundig inspeksjon i samsvar med ISO 9927

Spesialkontroll skal ikke gjennomføres senere enn den spesifiserte operative levetiden oppgitt av leverandøren gjennom spesifikasjon av kranklasser og maskingrupper. 

Rapport etter utført spesialkontroll vil gi svar på følgende:

  • En beskrivelse av de kriterier som er brukt
  • Resultat av analysen og betydningsfulle oppdagelser under inspeksjonen
  • Krav til omgående tiltak for å gi tillatelse til ytterligere bruk av kranen, f.eks. reparasjoner, forandring i kontrollintervaller, reduksjon av tillatt last
  • Anbefalinger på tiltak som må utføres innen en gitt driftstid
  • Klar anbefaling om kranen kan friskmeldes, må underlegges tiltak/oppgraderinger eller om den skal tas ut av bruk

Norsk Kranpartner har spesialisert seg på traverskraner for prosessindustrien, portal-/svingkraner og kraftverkskraner.

Stålstruktur. Foto.

Spesialkontroll av maskinkomponent. Foto.