Beregninger

Beregninger på stålkonstruksjoner og maskinerier, samt dimensjonering av el. anlegg og automasjon innenfor kraner og materialhåndteringsprodukter. Vi har høy kompetanse på alle relevante standarder, både gjeldende, gamle og kommende.

Maskinforskriften, forskrift nr. 544, krever at det foreligger beregning og dokumentasjon til alt arbeidsutstyr, det gjelder både løfteinnretninger, løfteredskap, kranbaner og opphengspunkt. På gammelt utstyr kan Norsk Kranpartner på en enkel måte sørge for at forskriftenes minimumskrav til beregninger er tilfredsstilt. Beregninger kan ofte knyttes opp mot tegninger av aktuelle objekt.

Bereninger av traverskran og PHB lossekran. Dokument.

Mye gammelt løfteutstyr mangler dokumentasjon. Norsk Kranpartner er spesialist på å foreta det som er nødvendig av beregning slik at aktuelt utstyr får godkjent dokumentasjon.

For norsk industri har det vært en rekke oppgaver med å øke kapasiteten på gamle kraner.  Norsk Kranpartner foretar studier og beregninger for å fastsette om dette lar seg gjøre.

På en rekke kraftverk i Norge veier den tyngste lasten, rotor i generator, mer enn hva kranen er bygget for å løfte. Norsk Kranpartner foretar beregninger av eksisterende kran, spesifiserer aktuelle forsterkninger, gjennomfører en DWP Spesialkontroll og til slutt sertifiserer kranen som en oppgradert kran.