Konsulentbistand – kraner og materialhåndtering

Konsulentbistand innenfor de fleste områder rundt kraner og materialhåndtering. 

Mange bedriftseiere, produksjonssjefer, vedlikeholdssjefer, Sakkyndige Virksomheter, faglige ledere og kontrollører trenger noen å henvende seg til både når det gjelder løsninger, muligheter, kostnadsoverslag eller bistand rundt sertifisering og kontroll.

Norsk Kranpartner er helt på høyde med den siste teknologiske utviklingen, vi kan aktuelle lover og forskrifter samt de nye standardene.

Kran Elkem Salten. Foto.